دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «آسیب شناسی هیئت های مذهبی»

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «آسیب شناسی هیئت های مذهبی»

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «آسیب شناسی هیئت های مذهبی»]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «آسیب شناسی هیئت های مذهبی» ... سخنرانی استاد رائفی پور 22 ...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم»

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم»

 [دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم»]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم» ... سخنرانی استاد رائفی پور 30 آبان 94...

کلیپ استادحسن عباسی « امواج فتنه‌های عصر ما »

کلیپ استادحسن عباسی « امواج فتنه‌های عصر ما »

[کلیپ استادحسن عباسی « امواج فتنه‌های عصر ما »]   کلیپ استادحسن عباسی « امواج فتنه‌های عصر ما » ...   در پایگاه بسیج امام صادق(ع) شهرستان آران و بیدگل – ۶...

دسته‌بندی یاران امام مهدی(عج) در روایات

دسته‌بندی یاران امام مهدی(عج) در روایات

[دسته‌بندی یاران امام مهدی(عج) در روایات]   دسته‌بندی یاران امام مهدی(عج) در روایات ... سرداب غیبت برای شیعه واژه نام آشنایی است. اینکه امام مهدی عج غیبتشان از این مکان آغازشده است. اما هیچ کدام نمی پرسند چند سال غیبت؟! چند قرن؟! تا کی… الی متی… انگار ...