کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!

کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!

[کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!] کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه .. !! یکی از نمایندگان منتخب اصلاح‌طلب در مجلس دهم با الفاظی توهین‌آمیز در مصاحبه با یک رسانه اروپایی، درباره...

امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!

امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!

[امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!]   امـام خــامـنـه ای: از ادبیات دشـمـن اسـتـفاده نکنـید! از نظر آنها مــن از هـمه تـنـدرو تـرم ! ...

مهم ترین اعداد شیطان پرستان...

مهم ترین اعداد شیطان پرستان...

[جنگ اعداد و شکست شیطان ] جنگ اعداد و شکست شیطان ... شیطان، چرا این اعداد را اعداد مقدس خود می‌داند، و تمرکز شدیدی روی این اعداد دارد؟  مهم ترین کاربرد اعداد نماد بودن آنهاست و برای نشر یک تفکر، نمادها همچون پرچمی عمل می‌کنند که هم رمز محسوب می‌شوند و ...

آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ...

آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ...

[آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای]   آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ... در چند سال اخیر بسیاری از رسانه های داخلی مانند تلویزیون و روزنامه سعی کرده اند مردم را نسبت به نادرست بودن و زیان آور بودن این تبلیغات و محصولات آگاه کنند اما این روند گوی...

جملاتی زیبا و تاثیرگذار از زندگی جوامع امروزی ...

جملاتی زیبا و تاثیرگذار از زندگی جوامع امروزی ...

  1.دروغ آمد اعتماد رفت                                2.شراب آمد شخصیت رفت                                                              3.زنـــــا آمد ازدواج رفت ...

30 جمله از امام خامنه ای در رابطه با جنگ نرم ...

30 جمله از امام خامنه ای در رابطه با جنگ نرم ...

[30 جمله از امام خامنه ای در باب جنگ نرم]   30 جمله از امام خامنه ای در باب جنگ نرم ...   1- این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه...

مانکن های اینترنتی در آفساید...

مانکن های اینترنتی در آفساید...

[مانکن های اینترنتی در آفساید...]   مانکن های اینترنتی در آفساید...!! به تازگی پوشیدن ساپورت و شلوارهای تنگ برای دانش‌آموزان ایالت ماساچوست آمریکا ممنوع شد ...