کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!

کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!

[کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه !!] کاندیدای راه‌یافته به مجلس: اختیاری‌شدن حجاب، بخشی از پیشرفت و توسعه .. !! یکی از نمایندگان منتخب اصلاح‌طلب در مجلس دهم با الفاظی توهین‌آمیز در مصاحبه با یک رسانه اروپایی، درباره...

امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!

امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!

[امام خامنه ای: از ادبیات دشمن استفاده نکنید! از نظر آنها من از همه تندرو ترم!]   امـام خــامـنـه ای: از ادبیات دشـمـن اسـتـفاده نکنـید! از نظر آنها مــن از هـمه تـنـدرو تـرم ! ...

مهم ترین اعداد شیطان پرستان...

مهم ترین اعداد شیطان پرستان...

[جنگ اعداد و شکست شیطان ] جنگ اعداد و شکست شیطان ... شیطان، چرا این اعداد را اعداد مقدس خود می‌داند، و تمرکز شدیدی روی این اعداد دارد؟  مهم ترین کاربرد اعداد نماد بودن آنهاست و برای نشر یک تفکر، نمادها همچون پرچمی عمل می‌کنند که هم رمز محسوب می‌شوند و ...

آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ...

آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ...

[آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای]   آسیب ها و صدمات شبکه های ماهواره ای ... در چند سال اخیر بسیاری از رسانه های داخلی مانند تلویزیون و روزنامه سعی کرده اند مردم را نسبت به نادرست بودن و زیان آور بودن این تبلیغات و محصولات آگاه کنند اما این روند گوی...

جملاتی زیبا و تاثیرگذار از زندگی جوامع امروزی ...

جملاتی زیبا و تاثیرگذار از زندگی جوامع امروزی ...

  1.دروغ آمد اعتماد رفت                                2.شراب آمد شخصیت رفت                                                              3.زنـــــا آمد ازدواج رفت ...

مانکن های اینترنتی در آفساید...

مانکن های اینترنتی در آفساید...

[مانکن های اینترنتی در آفساید...]   مانکن های اینترنتی در آفساید...!! به تازگی پوشیدن ساپورت و شلوارهای تنگ برای دانش‌آموزان ایالت ماساچوست آمریکا ممنوع شد ...