نقش «زن» در زمینه سازی ظهور امام زمان (عج)

نقش «زن» در زمینه سازی ظهور امام زمان (عج)

[نـقـش موثر « زن » در زمـیـنه سـازی ظـهـور امـام زمـان (عج)]   نـقـش موثر « زن » در زمـیـنه سـازی ظـهـور امـام زمـان (عج) همه انسان ها در برابر امام عصرِ خود مسئول هستند و برای زمینه سازی ظهور آن حضرت وظایفی را بر عهده دارند. زنان علاوه بر نقش عمومی که...

تنها دو قدم تا رضایت امام زمان (عج)

تنها دو قدم تا رضایت امام زمان (عج)

  ما امامی داریم که بر همه احوال ما آگاه است. بیایید کمی بیشتر فکر کنیم، با خود بیندیشیم چگونه می توانیم امام زمان (عج) را از خود راضی نگهداریم... برای پاسخ به این سوال لازم است تا به "نحوه زندگیمان" بیندیشیم و حواسمان را جمع کنیم ببینیم در رفتار، گفتا...

انتظار ایستا ممنوع !

انتظار ایستا ممنوع !

[انـتـظـار ایـسـتـا مـمـنـوع ! - انـتـظـار، یک عــمـل است...بی عـمـلی نـیـست!]   انـتـظـار ایـسـتـا مـمـنـوع ! - انـتـظـار، یک عــمـل است...بی عـمـلی نـیـست!   افرط و تفریط در هر کاری عواقب سویی دارد، در بحث انتظار هم باید پیوسته به " بودن در مسیر، طبق...

فقط یک ضلع مثلث ظهور، مفقود است و راز عدد 313 و نقش آن در ظهور

فقط یک ضلع مثلث ظهور، مفقود است و راز عدد 313 و نقش آن در ظهور

[فقط یک ضلع مثلث ظهور، مفقود است = آماده نبودن مردم شیعه، گره ی کور فرج امام زمان]   فقط یـک ضلع مـثـلـث ظهور، مـفـقـود است = آماده نبودن مردم شیعه، گره ی کور فـرج امام زمان(عج) راز عدد 313 و نقش آن در ظهور امام زمان (عج) ...     در روایات آمده که ولی ...

انتظار بهار و باران... دعای فرج بخوان تا ظهور را دریابی!

انتظار بهار و باران... دعای فرج بخوان تا ظهور را دریابی!

  انـــتـــظـار بــهـار و بــاران... دعای فــرج بخوان تا ظـــهـــور را دریابی..!   شناخت شخص مورد انتظار و آگاهى نسبت به ویژگى ها و عملکردهاى او، در کیفیت انتظار مؤثر است. همین که منتظر بداند در انتظار کیست و پس از به سر آمدن انتظار با چگونه انسانى روب...

90 اثر خواندن دعای فرج، برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)

90 اثر خواندن دعای فرج، برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)

[90 اثر خواندن دعای فرج، برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) ]   90 اثر خواندن دعای فرج، برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) ...   روایات مختلفی به بیان آثار، فوائد و ویژگی‌هایی که بر دعا کردن برای تعجیل فرج مترتب است، پرداخته است که به پاره‌ای از آن‌ها اشار...