پسری که با تولدش یهود را پریشان کرد...

پسری که با تولدش یهود را پریشان کرد...

پسری که با تولدش یهود را پریشان کرد

 

پسری که با تولدش یهود را پریشان کرد

 در کتب علمای یهود چه اسراری نهفته بود که روز و محل تولد پیامبر را نیز می‎دانستند؟ ...

 

 

 

در کتب تاریخی آمده‎است که  فردای شب میلاد پیامبر یکی از علمای یهود به دارلندوه آمد و گفت آیا دیشب فرزندی متولد شده است که نامش «احمد» است و هلاک یهود به دست او خواهد بود؟
آنها دریافتند که پسری برای عبدالله به دنیا آمده است؛ آن مرد با دیدن آن کودک بیهوش شد چون به‎هوش آمد گفت به خدا قسم پیامبری تا قیامت از بنی اسرائیل گرفته شد این کودک اسرائیل را نابود می‎کند قریشیان خندیدند و او گفت به خدا قسم کاری با شما بکند که اهل مشرق و مغرب از آن یاد کنند.(1)


در کتب علمای یهود چه اسراری نهفته بود که روز و محل تول پیامبر را نیز می‎دانستند؟ اخبار و کاهنان از کجا به این دقت نکات اخلاقی و رفتاری و ظاهری پیامبر را  ردیابی می‎کردند که به گواهی قرآن همچون فرزند خود ایشان را می‎شناختند؟
جواب سوالات خود را از لابه لای کتاب «محضر شهود فی رد یهود» نوشته «حاج بابای قزوینی»(2) یافتیم که بخش هایی از این کتاب را در اختیارتان قرار دهیم


 ابتدا آیاتی است که در فصل 28 کتاب شعیا آمده است:
««مذکور است و مشتمل است بر لفظ«قولاقاو»،و لفظ قولا قاو در عبارت کتب هیچ یک از انبیاء نیست مگر در کتاب نحمان که در میان‏یهود به نبوأت هیلد مشهور است مذکور است که محمد نشان‏ قولا قاو است، و ما آن کتاب را در موضع خود در این رساله نقل خواهیم‏ نمود انشاء اللّه تعالی. و آن آیات اینست 
«کی صولا صاو صولا صاو قولا قاوقولا قاو زعر شام کی بلعک سافا و بلاشان أحرت ید بر إل‏ هاعام هز أشر أمر ألهم زت همنوحا هنیحو لعایف‏و زت همر کئا و لا آبو شموع و هایا لهم دبر أدنای‏ صولا صاو صولا صاو قولا قاو قولا قاو زعر شام زعر شام‏ لمعن یذنوا و کاشلوا حر و نشبارو و نقشو و نلکاد و».
در کتاب شاراشیم که از کتب لغت است در فصل توه مذکوراست که معنی قولا قاو اینست که فرمان دهند پیغمبران فرمان بعد فرمان‏ و صولا صاو را نیز بهمین معنی گفته است، و ترجمه این آیات اینست که: فرمان دهد بعد فرمان اندازه کند بعد اندازه اندک اینجا اندک اینجا که‏ به زبانی باشد که فهمیدن آن مشکل باشد و به زبان دیگر سخن گوید مر این‏قوم را آنچه امر کند بایشان آنها آسایش است برای خستگان و اینست آسایش و شنیدن آن خواهش و حال اینکه باشد برای ایشان سخن خدا فرمان دهد بعد فرمان و اندازه کند بعد اندازه اندک اینجا اندک اینجا به این سبب برطرف شوند و سرنگون شوند پست شوند و شکسته شوندو به تله افتند و گرفته شوند.»»


در توضیح آیه فوق باید گفت:
این که فرمان دهند بعد از فرمان در اصل دو معنا از آن استفاده می شود:
1- فرمان دادن این پیامبر بعد از فرمان دادن پیامبران دیگر است و این معنی خاتم النبین بودن است. 
2- زمان دادن بعد از فرمان دادن به این سعی که جمیع احکام شریعت آن پیامبر به یکباره بر او نازل نشده مثل نزول به یکباره تورات بر موسی بلکه تدریج در زمان طویل، شریعت نازل شده، هر زمان فرمان دهد، فرمان تازه بعد از فرمان دیگر.


به لغات عبری این آیه توجه کنید: لفظ " زعر" در عبری به معنای قلیل و "شام" به معنای  مکان و زمان هر دو استعمال می شود: یعنی وحی در مکان های مختلف و در زمان‎های مختلف بر این پیامبر نازل می‎شود که این نکته تنها به پیامبر آخرالزمان صدق می‎کند؛ چراکه بخشی از  وحی در مکه و بخش دیگری آن در مدینه یا بخشی در سفرها و در سرزمین‎های مختلف اتفاق افتاده‎است. این نوع نزول وحی، بر هیچ پیامبری صدق  نمی‎کند؛ زیرا به عنوان نمونه تورات به‎ یکباره در کوه طور نازل شده‎است.
صریح‎ترین بخش این آیه در مورد زبان آن پیامبر است که در این باره می‎گوید فهمیدن آن مشکل بوده و به زبان دیگر سخن می‎گوید.
زبان یهودیان عبری است و زبان پیامبری که مخاطب این آیه است متفاوت با آنهاست. مسئله دیگری که در این آیه مطرح شده‎است، مشکل بودن آن زبان است؛ چرا که زبان عرب، اِعراب و صرف و نحو داشته و زبان عبری، این ویژگی را ندارد.


در بخش دیگری از این آیه آمده‎است که دین آسایش است؛ منظور این است که اجرای احکام در هیچ کدام از ادیان به آسانی اسلام، نمی‎باشد. 
آیات فصل چهل و دوم کتاب شعیا:
نکات بسیار ارزشمندی در این آیات دال بر آن است که پیشگویی‎های بسیار دقیقی در مورد پیامبر ذکر شده که بخش‎هایی از آن به شرح زیر است:
«آن بنده من امی و ناخوان باشد و از کسی تعلیم نگرفته باشد.»


و بعد می گوید:
«این قوم(یهود) غارت شده‎اند، پریشان احوال شدند و جوانان ایشان باشد و کسی ایان را شفاعت نکند کیست در میان شما که این را بشنود و گوش کند و اطاعت کند.»
آنچه یهودیان از این آیات دریافتند این است که با ظهور پیامبری که ذکرش را گفتیم، پریشان احوال می‎شوند. جنگ پیامبر با یهودیان گواه این پیش گویی خارق العاده در این آیات می‎باشد.
چه بسا این آیات دشمنی آن‎ها با پیامبر را عمیق‎تر می‎کند؛ زیرا در این آیات آمده‎است که آن پیامبر یهودیان را  به سزای اعمال خود می‎رساند.

 

منابع:
1- الکلینی رازی/ اصول کافی/ ج 8/ ص 300
2- وی از علمای دین یهود بود که باشناخت کامل کتب یهود به زبان عبری و کتب سایر ادیان، به حقیقت دست پیدا کرد و به دین اسلام مشرف شد و دلایل خود را در کتاب محضر شهود فی رد یهود ذکر کرده‎است.

 مصاف

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!