شعر بی نقطه در وصف پیامبر اکرم(ص) و مولا علی(ع)

شعر بی نقطه در وصف پیامبر اکرم(ص) و مولا علی(ع)

 

شعر بی نقطه در وصف پیامبر اکرم (ص) و مولا علی (ع) (2 شعر جداگانه) ...

 

 

 


- شعر بی نقطه در وصف پیامبر اکرم (ص)


از آثار علامه حسن زاده آمـلی

 

محمود مسلم ملائک امار مطاع در ممالک

هم سالک و هم سلوک و مسلوک

 

او مالک و ماسواه مملوک

هر حکم که داد هر دل آگاه

 

سر لوحه حکم اسم الله

اسمی که در او دوای هر درد

 

اسمی که روای مرئه و مرد

اسمی که مراد آدم آمد

 

اسمی که سرود عالم آمد

سوداگر اگر در او دل آسود

 

سودا همه سود دارد و سود

مر همدم کردگار عالم

 

کی هول و هراس دارد و همّ

دل در حرم مطهر او

 

گل گردد و هم معطّر او

هر دل که ولای وصل دارد

 

همواره هوای وصل دارد

موسی که هوای طور دارد

 

کی دل سر وصل حور دارد

ای وای مر آدم هوس را

 

دل داده کام سگ مگس را

در وصل صمد رسد رصدگر

 

در اسم احد رود سراسر

درگاه سحر مراد سالک

 

دادار دهد علی مسالک

لوح دل آملی اوّاه

دارد صور ملائک الله

 

 

 


- شعر بی نقطه در وصف امـام علـی (ع)


از آثار حاج ناصـر تبسمی اردبیلی

 

السّلام ای هادی دلها علی

اول طومار هر املا علی

در سرای دل سهی سرور علی

ای امام اوّل و مولا علی

 

وی عوالم را عمادِ داد و عدل

سالک سرمد گل گلها علی

 

آمر مهر ومه و حور و ملک

دوم آل کسا والا علی

 

هم طلوع مهر و هم ماه مسا

هم سحر ها را سرور آرا علی

 

ای امم را هم مراد و هم مدد

راح روح و لولو لالا علی

 

محرم اسرار الله الصّمد

اسوه اسلامی و سلمی علی

 

لوح و کرسی را مُمِدّ و داوری

حامی دارا گدا اعمی علی

 

هم ولیّ و هم وصیّ اعلمی

صهر احمد همدم طاها علی

 

همسر امّ الائمّه طاهره

والد دو گوهر اعلا علی

 

هم دوای درد هر اهل دلی

هم علوم وحی را دارا علی

 

مولد وی در سرای کردگار

در مصلّی کرده سر سودا علی

 

رادمردی رهروی عُلوی مرام

در دوعالم عالی و اولا علی

عالمی عمّار در علم وعمل

داد هود و صالح و موسی علی

 

راس کلّ ماسَوَالله ما حصل

اول احمد دوّمی امّا علی

 

هم صدای احمد و رام احد

سلّمو صلّی علی مهما علی

 

واله مهر علیّ اعلمم

کرده در دلهای ما ماوا علی

در سروده اسم را محروم دار

کرد لاادری کلام ما علی

 

مدح مولا کرده دل آسودهام

در لحد عالی دهد اعطا علی

 

هر کسی دارد گلی ما سروری

ها علیٌ ها علیٌ ها علی

 

منبع: ابو تراب

 

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!