ظهور یا غیبت...؟

ظهور یا غیبت...؟

 

ظهور یا غیبت...؟ ...

 

 

کوفیان با "ظهور" حسین(ع) و ما با "غیبت" شما امتحان شدیم... 

 

باشد که شناخت درستی از امام زمانمان داشته باشم...

 

شناخت نداشتن = زندگی جاهلیت + آخرت گمراه

 

بخصوص در این زمان ...نزدیکی ظهور...

 

براستی کدامیک سخت تر است...

 

زندگی 2روزه یا حیات ابدی

 

 ظهور یا غیبت...؟

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!