شیخ نمر کیست؟ و سخنان رهبری درباره ی شهادت مظلونانه وی

شیخ نمر کیست؟ و سخنان رهبری درباره ی شهادت مظلونانه وی

[شیخ نمر باقر النمر کیست؟ و سخنان رهبر انقلاب درباره شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر]   شیخ نمر باقر النمر کیست؟ ... سخنان رهبر انقلاب درباره شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر ...  کمتر کسی را می‌توان در عربستان یافت که شیخ نمر باقر النمر را نشناسد، همه ...