چه چیز مرا از امام خویش محروم کرد؟

چه چیز مرا از امام خویش محروم کرد؟

  هم اکنون که ما در زمان غیبت امام زمانمان ارواحنا فداه به سر می بریم و از نعمت دیدار حضرت محروم هستیم، این سؤال گاهی به ذهن می آید، که چرا ما نباید مانند پیشینیان از محضر امام زمانمان بهره ...