دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "آسیب‌های فضای مجازی"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "آسیب‌های فضای مجازی"

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آسـیـب‌هـای فـضـای مـجــازی »]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آسـیـب‌هـای فـضـای مـجــازی » ... 23 فروردین -...

دانلود کلیپ خاتمی نژاد "ما برای تسهیل امر ظهور چه کردیم؟"

دانلود کلیپ خاتمی نژاد "ما برای تسهیل امر ظهور چه کردیم؟"

[دانلود کلیپ خاتمی نژاد « ما برای تسهیل امر ظهور چه کردیم؟ »]   دانلود کلیپ خاتمی نژاد « ما برای تسهیل امر ظهور چه کردیم؟ » ... کلیپ صوتی، سخنان زیبای استاد سید محمد خاتم...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "هویت اسلامی و ایرانی"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "هویت اسلامی و ایرانی"

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « هویت اسلامی و ایرانی »]   دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « هویت اسلامی و ایرانی » ...  تهران، 20 بهم...

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم"

[دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم»]     دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم » ...  22 بهمن 1394 -...