وضعیت زنان در آخرالزمان !!

وضعیت زنان در آخرالزمان !!

وضعیت زنان در آخرالزمان

 

وضعیت زنان در آخرالزمان ...

 

 

 

وضعیّت پوشش زنان درآخرالزّمان


روایت شده است که از صنف آتش هستند و بعد از در آتش افتادن، هرگز دیده نمی شوند؛ زنانی که پوشیده و برهنه هستند( لباس های بدن نما می پوشند) و با ناز و عشوه راه می روند و سر هایشان مثل کوهان شتر است( موهای خود را بدین گونه جمع کرده اند) اینان وارد بهشت نمی شودند و حتی بوی بهشت را هم استشمام نمی کنند در حالی که بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد.کنز العمال –ج16-ص383
پیامبر(ص)می فرمایند: " در آخر امت من، مردانی پیدا می شوند که زنان شان در عین لباس پوشیدن لخت وعور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نمی شنوند، آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند".


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: به خدا قسم این دنیا نگذرد تا زمانی که مردم سنگباران شوند.گفتند: چه هنگام واقع خواهد شد؟فرمودند: وقتی دیدی زن ها بر زین سوار شوند، زن های آوازه خوان زیاد شوند، مردها به مردها و زن ها به زن ها اکتفا کنند و...مستدرک حاکم، ج 4، ص 437
روایت شده است که زنان خود را شبیه به مردها و مردان خود را شبیه زنان می سازند.کنز العمال، ج 16، ص 385
امام علی(ع) میفرمایند: «ظاهر میشود در آخرالزّمان که بدترین زمانهاست، زنانی که در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند.»

 

وضعیت زنان در آخرالزمان


وضعیّت سیاسی زنان درآخرالزّمان


یکی از مسائلی که در حکومتهای آخرالزّمان مطرح است، بنا بر اخباری که از معصومان(ع) وارد گردیده است، سلطه و نفوذ زنان در امور سیاسی میباشد:
امیرمؤمنان(ع) میفرماید: «... و آن هنگامی است که زن ها مسلّط شوند، کنیزان تسلّط پیدا کنند و کودکان حکومت کنند.»1
«هنگامی که زنها بر تخت سلطنت چیره شوند و بر هر مردی چیره باشند و جز خواسته آنها عملی نگردد.»2
امام صادق(ع) میفرمایند: «و زنان را می بینی که به سان مردان، مجالس (کنفرانس) راه می اندازند.»3

 


وضعیّت اقتصادی زنان درآخرالزّمان


یکی از مهمترین مشکلاتی که بشر در آخرالزّمان با آن سخت دست به گریبان است، مسائل و مشکلات اقتصادی است. نابه سامانی عظیم اقتصادی در سرتاسر جهان به وقوع می پیوندد و زنان از این واقعه شوم، در امان نخواهند بود؛ بلکه بیشترین ضربه را آنها خواهند خورد.
پیامبر فرمودند: "هنگامی که زنها برای طمع دنیا در داد و ستد همسرانشان شرکت کنند. مردها خود را به صورت زنها و زنها خود را به صورت مردها در می آورندلعنت خدا بر زنانی که خود را به صورت مرد در می آورند و مردانی که خود را به صورت زن در می آورند."
امام صادق(ع) در بیان نشانه های ظهور می فرمایند: «بعضی از مردان را می بینی که از راه فساد زنان خود ارتزاق می کنند.»4
حضرت علی(ع) در بیان نشانه های ظهور می فرمایند: «زنان در آخرالزّمان به خاطر حرص به دنیا در کسب و کار همسران خود شرکت می نمایند.»5

 

 


وضعیّت اجتماعی زنان در آخرالزّمان


1. عدم امنیّت برای زنان: از انحرافات خطرناک که جامعه پیش از ظهور به آن گرفتار می گردد، بی امنیّتی خانوادگی و ناموسی است، این مسئله آن چنان فراگیر می شود که کمتر کسی می تواند یا می خواهد از آن جلوگیری نماید.»6
حضرت علی(ع) در این خصوص میفرمایند: «سفیانی در حالی که نیزه ای در دست دارد، زنی باردار دستگیر می نماید و به یکی از یارانش می گوید: به او تعدّی نما و او سپس شکم زن را می درد و جنینش را بیرون می آورد و هیچ کس نمی تواند چنین وضعیّت هولناکی را تغییر دهد.»7
2. هبوط مسائل اخلاقی و انسانی در زنان: جامعه پیش از ظهور، جامعه ای مملوّ از فساد و بی بند و باری هایاخلاقی است، کردارهای حیوانی گروهی انسان نما، آن چنان فراگیر می شود که حالت عادّی به خود میگیرد. روایاتی که این وضع اخلاقی پیش از ظهور را بیان نموده اند، بسیار زیاد است.
محمّد بن مسلم میگوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام(ع) فرمودند: «آنگاه که مردها خود را شبیه زنان نمایند و زنها شبیه مردان شوند، آنگاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان.»8


و در حدیثی از امام صادق(ع) است که فرمودند:
«... در آن زمان زنان را می بینی که از بذل خود به کفّار هیچ واهمه ای ندارند.»9
مجلسی در جایی دیگر از بحارالانوار می آورد: " زنها را می بینی که با زنها آمیزش می کنند و زنها لخت و عور می باشند و زینت هایشان را آشکار می کنند و از دین بیرون می روند و به فتنه ها می گرایند و به سوی شهوت ها و لذت ها می شتابند، محرمات الهی را حلال و در جهنم جاودان هستند. هنگامی زنان را می بینی که با خشونت با همسرانشان رفتار کنند و آنچه او نمی خواهد انجام دهند و...".
پیامبر(ص)می فرمایند: " زنا دادن به صورت یک فضیلت برای زن بازگو می شود، دیگر منتظر شب نمی شوند که تاریکی آنها را بپوشاند، زیرا جرأت بر خدا به آن حد می رسد". محمد باقر مجلسی در بحار الانوار می نویسد: یعنی دیگر نیازی به مخفی کاری نیست، بلکه آشکارا گناه می شود .
مجلسی در بحار الانوار از پیامبر می نویسد که فرموده اند: " هنگامی که ببینی زن از همسرش مطلع است که او با هم جنس خود رابطه دارد (هم جنس بازی می کند) و به روی او نمی آورد و می بینی که در بهترین خانه ها زن تشویق می شود که فسق و فجور کند".


3. افزایش زنان بی سرپرست: در آخرالزّمان وضعیّت به گونه ای است که بر اثر جنگهای پی در پی، تعداد مردان کاهش چشمگیری می یابد و به همین دلیل، زنان زیادی بی سرپرست می گردند و به دنبال کسی هستند تا سرپرستی ایشان را به عهده گیرد.
رسول خدا(ص) می فرمایند: «قیامت برپا نمی شود، مگر اینکه برای پنجاه زن یک سرپرست باشد.»11
و در حدیث دیگری می فرمایند: «زمانی فرا رسد که پنجاه زن با یک مرد رو به رو شده، یکی می گوید: ای بنده خدا مرا بخر و دیگری میگوید به من پناه ده.»12
با مقایسه اخباری که در مورد زن آخرالزّمان به ما رسیده و وضعیّت کنونی زن از حیث اجتماعی و اخلاقی، بین زن امروز و زن آخرالزّمان شباهت بسیاری دیده می شود. امّا این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمی توان فساد اخلاقی را برای تمام زنان تعمیم داد، زیرا در آن زمان، زنان آگاه، عفیف و باایمانی نیز وجود دارند که از اوضاع بد آن زمان متأثّرند. امّا وضع عمومی به شکل دیگری است.13

 


و بطورکلی:
به نقل از رسول اکرم(ص) :
۱.جامه ی کا فران بپوشند
۲.خود را به شکل مستکبران در آورند
۳.بر زین ها سوار شوند
۴.سرشان را چون کوهان شتر درست می کنند.
۵.در آمد شوهرشان آنها را کفاف ندهد.
۶.فاسد می شوند.
۷.برای طمع دنیا در داد وستد همسرانشان شرکت می کنند.
۸.خود را به صورت مردان در می آورند.
۹.جامه ی مردان را می پوشند.
۱۰.بی حیا می گردند.
۱۱.به همسران خود تمکین نکنند.
۱۲.در عین لباس پوشیدن اندامشان اشکار است.
۱۳.زنان از اینکه همسران شان با همجنس خود رابطه دارند آگاهندولی به روی خود نمی آورند.
۱۴.در بهترین خانه ها زن تشویق به فسق وفجور می شود.
۱۵.رابطه ی نا مشروع به صورت یک فضیلت بازگو می گردد.
۱۶.اختلاطشان با مردان زیاد می شود.
۱۷.با همسرانشان با خشونت رفتار می کنند.
۱۸.حکومت می کنند.

و به نقل از امیرالمومنین (علیه السلام) :
۱.زینت های خود را آشکار می کنند.
۲.از دین خود خارج می شوند.
۳.به سوی لذت ها وشهوت ها می شتابند.
۴.محرمات الهی را حلال می شمارند.
۵.پدر ومادر نزد وی خوار شمرده می شوند.
۶.زنها از مردان در خواست ازدواج می کنند.

 

 


پی نوشت ها :
1. کامل سلیمان، روزگار رهایی، ترجمه علی اکبر مهدی*پور، ج2، ص 761 به نقل از بشار\ الاسلام، صص 41 و 44.
2. محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص 259.
3. همان، ص 257.
4. همان.
5. لطف الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص 428.
6. سیّده ارغوان حیدری، «زن، انتظار، ظهور»، ماهنامه شمیم یاس، سال سوم، ش 8، آبان 1382، ص 8.
7. همان، ص 9. به نقل از مقدّسی شافعی سلمی، عقدالدرر، ص 409.
8. منتخب الاثر، ص 292.
9. بحارالانوار، ج52، صص 257 و 258.
10. منتخب الاثر، ص 426.
11. «زن، انتظار، ظهور»، همان، ص 9، به نقل از احمد بن حنبل، مسند، ج3، ص 120.
12. همان، به نقل از بحارالانوار، ج52، ص 250.
13. همان.
منبع :
عصر شیعه - نوشته مرضیه شریفی

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

1 نظر

زهرا  ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۱۹:۴۷:۳۲

خیلی عالی بود واقعا شرمندم از آقا،با تشکر

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!