کلیپ: تو با لباس شیک هم تروریست هستی!!

کلیپ: تو با لباس شیک هم تروریست هستی!!

 

کلیپ: تو با لباس شیک هم تروریست هستی!! ...

 

 

 

فیلم مباحثه دانشجویی که در یکی از دانشگاه های آمریکا

بین دانشجویی عراقی و مسلمان و عده ای از دانشجویان غیرمسلمان

و نیز استاد کلاس برگزار شده و در آن دانشجوی مسلمان که مورد هجمه غیرمسلمانان

(در مورد تروریسم و چراییِ علت مهاجرت به کشورهای غیرمسلمان) قرار گرفته از اسلام و کشورش دفاع می کند

و ریشه های تروریسم و پیدایش تروریسم را به خوبی به سایرین معرفی می نماید.

 

دانلود:

کیفیت زیاد    

 

کیفیت متوسط 

 

کیفیت کم    

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!