کلیپ استاد پناهیان « دین عسل ما »

کلیپ استاد پناهیان « دین عسل ما »

[کلیپ استاد پناهیان « دین عسل ما »]   امام باقر(ع): هر مؤمنی که سه روز با مؤمن دیگری قهر کند، من از هر دوی آنها بیزار هستم. پرسیدند: خُب آن فرد ظالم که قهر کرده، تکلیفش معلوم است، ولی آن دیگری که مظلوم است و گناهی ندارد، چه؟ چرا از او هم بیزار هستید؟! ...