حاج آقا گفت دوست دختر اشکال نداره !!!

حاج آقا گفت دوست دختر اشکال نداره !!!

  حاج آقا گفت دوست دختر اشکال نداره !!! پسر جوان: سلام حاج آقا، ببخشید مزاحم شدم. میشه یه سوال خاص بپرسم؟ حاج آقا: سلام عزیزم، بپرس.               پسر: دوست دختر اشکال داره؟ حاج آقا: نه خیلی هم خوبه. اگر دختر خوبی سراغ داری از دستش نده ...