اربعینی که خار چشم داعشیسم است

اربعینی که خار چشم داعشیسم است

[اربعین در نجف - خار چشم داعش]   مراسم اربعین حسینی که در 20 صفر هر سال برگزار می شود، در چند سال گذشته رونق خاصی گرفته و به بزرگترین مانور انسانی و مسالمت آمیز جهان تبدیل شده است. ...