دانلود برنامه تلویزیونی استاد رائفی پور در برنامه « مردم چی میگن؟ »

دانلود برنامه تلویزیونی استاد رائفی پور در برنامه « مردم چی میگن؟ »

[دانلود فایل تصویری گفتگوی تلویزیونی استاد رائفی پور در برنامه « مردم چی میگن؟»]   دانلود فایل تصویری گفتگوی تلویزیونی استاد رائفی پور در برنامه « مردم چی میگن؟» 16 و 25 آذر 1394 ...

دانلود سخنرانی استاد پناهیان: زمینه خروج سفیانی و یمانی فراهم شده!

دانلود سخنرانی استاد پناهیان: زمینه خروج سفیانی و یمانی فراهم شده!

    زمینه خروج سفیانی و یمانی فراهم شده ، آیا ما برای ظهور آماده ایم؟!    دانلود سخنرانی استاد پناهیان: زمینه خروج سفیانی و یمانی فراهم شده! ...